Cum se face remodelarea corporală? Iată o metodă simplă să dai jos kilogramele în plus

Pregătirea fizică este cea mai importantă fază din procesul de remodelare corporală ce face parte din educația fizică. Aceasta fiind o componentă importantă a educaţiei globale. Prin conţinutul şi sarcinile sale specifice, prin influenţele sale sistemice asupra individului – atât în plan motric, cât şi fizic, intelectual, afectiv, estetic etc. – ea se constituie într-o cale spre educaţia generală.

Specificul calitativ al pregătirii fizice nu constă doar în faptul că se desfăşoară o activitate motrică, ci și în modul în care se desfăşoară această activitate și în obiectivele urmărite.

Scopul pregătirii fizice :

Pregătirea fizică defineşte linia generală care orientează acţiunile de formare şi dezvoltare corporală și a personalităţii subiecţilor, proiectate de ideal.

În stabilirea scopului pregătirii fizice, trebuie respectate o serie de criterii :

 • concordanţa cu idealul pregătirii fizice;
 • depăşirea nivelului actual prin acţiuni de perfecţionare, ajustare, restructurare, reformulare, la nivel conceptual şi practic (praxiologic);
 • valorificarea potenţialului existent, a resurselor şi a necesităţilor interne ale subsistemelor pregătirii fizice;
 • deschiderea spre nou, spre alte posibile alternative.

Obiectivele pregătirii fizice :

Obiective Generale

 • menţinerea unei stări optime de sănătate;
 • favorizarea dezvoltării fizice armonioase;
 • dezvoltarea capacităţii motrice generale, adică educarea calităţilor motrice de bază şi formarea unui sistem de deprinderi şi priceperi motrice de bază, utilitar-aplicative;
 • formarea capacităţii de practicare sistematică şi independentă a exerciţiilor fizice;
 • dezvoltarea armonioasă a personalităţii.

Obiective de dezvoltare structural-funcţională a organismului

 • armonia între indicii somatici şi funcţionali;
 • armonia şi proporţionalitatea în interiorul fiecărei categorii de indici;
 • menţinerea unui tonus muscular optim;
 • dezvoltarea lateralităţii şi a armoniei laterale;
 • formarea şi menţinerea unei atitudini corporale corecte;
 • prevenirea şi corectarea deficienţelor posturale şi fizice;
 • combaterea excesului ponderal şi a obezităţii.

Obiective în plan motric:

 • dezvoltarea componentelor fitness-ului (rezistenţă cardiovasculară, rezistenţă musculară, forţă, mobilitate – supleţe, compoziţie corporală);
 • dezvoltarea componentelor fitness-ului motor (echilibru, coordonare segmentară, agilitate, putere, timp de reacţie, viteză);
 • formarea unui sistem de deprinderi şi priceperi motrice de bază, utilitar-aplicative;
 • îmbunătăţirea capacităţii de efort, prin stimularea marilor funcţii.

Obiective psihomotorii

 • dezvoltarea schemei corporale în două direcţii: ca reper în reglarea mişcărilor şi ca nucleu al imaginii de sine;
 • dezvoltarea coordonărilor senzori-motorii normale;
 • dezvoltarea echilibrului static şi dinamic;
 • realizarea unor reechilibrări în perioada pubertară;
 • formarea coordonatelor de timp ale mişcării (ritm, tempou, durată, elemente ce conferă eficienţa mişcării);
 • dezvoltarea lateralităţii şi a armoniei laterale;
 • formarea reprezentărilor ideomotorii şi a capacităţii de a opera cu ele;
 • educarea capacităţii de relaxare generală şi selectivă;
 • dezvoltarea capacităţii de diferenţiere kinestezică.

Domeniul psihomotor evidenţiază rolul controlului corporal şi al coordonării mişcărilor asupra uşurinţei, eficienţei şi expresivităţii acţiunilor, deprinderilor şi structurilor operaţionale care formează conţinutul pregătirii fizice.

Obiective cognitive – conduc la cunoaşterea şi înţelegerea tuturor aspectelor asociate exerciţiului fizic, efortului, ecoului acestora în planul subiectiv al individului.

Finalitățile pregătirii fizice :

Finalităţile pregătirii fizice reprezintă materializarea obiectivelor sub toate aspectele, cu alte cuvinte, progresul pe care îl înregistrează subiectul (individul) în plan somatic, funcţional, motric, cognitiv, afectiv şi social).

Pregătirea fizică este cea mai importantă fază din procesul de remodelare corporală ce face parte din educația fizică. Aceasta fiind o componentă importantă a educaţiei globale. Prin conţinutul şi sarcinile sale specifice, prin influenţele sale sistemice asupra individului – atât în plan motric, cât şi fizic, intelectual, afectiv, estetic etc. – ea se constituie într-o cale spre educaţia generală. Specificul calitativ al pregătirii fizice nu constă doar în faptul că se desfăşoară o activitate motrică, ci și în modul în care se desfăşoară această activitate și în obiectivele urmărite.

Scopul pregătirii fizice :

Pregătirea fizică defineşte linia generală care orientează acţiunile de formare şi dezvoltare corporală și a personalităţii subiecţilor, proiectate de ideal.
În stabilirea scopului pregătirii fizice, trebuie respectate o serie de criterii :
concordanţa cu idealul pregătirii fizice;
depăşirea nivelului actual prin acţiuni de perfecţionare, ajustare, restructurare, reformulare, la nivel conceptual şi practic (praxiologic);
valorificarea potenţialului existent, a resurselor şi a necesităţilor interne ale subsistemelor pregătirii fizice;
deschiderea spre nou, spre alte posibile alternative.
Obiectivele pregătirii fizice :
Obiective Generale
menţinerea unei stări optime de sănătate;
favorizarea dezvoltării fizice armonioase;
dezvoltarea capacităţii motrice generale, adică educarea calităţilor motrice de bază şi formarea unui sistem de deprinderi şi priceperi motrice de bază, utilitar-aplicative;
formarea capacităţii de practicare sistematică şi independentă a exerciţiilor fizice;
dezvoltarea armonioasă a personalităţii.
Obiective de dezvoltare structural-funcţională a organismului
armonia între indicii somatici şi funcţionali;
armonia şi proporţionalitatea în interiorul fiecărei categorii de indici;
menţinerea unui tonus muscular optim;
dezvoltarea lateralităţii şi a armoniei laterale;
formarea şi menţinerea unei atitudini corporale corecte;
prevenirea şi corectarea deficienţelor posturale şi fizice;
combaterea excesului ponderal şi a obezităţii.
Obiective în plan motric:
dezvoltarea componentelor fitness-ului (rezistenţă cardiovasculară, rezistenţă musculară, forţă, mobilitate – supleţe, compoziţie corporală);
dezvoltarea componentelor fitness-ului motor (echilibru, coordonare segmentară, agilitate, putere, timp de reacţie, viteză);
formarea unui sistem de deprinderi şi priceperi motrice de bază, utilitar-aplicative;
îmbunătăţirea capacităţii de efort, prin stimularea marilor funcţii.
Obiective psihomotorii
dezvoltarea schemei corporale în două direcţii: ca reper în reglarea mişcărilor şi ca nucleu al imaginii de sine;
dezvoltarea coordonărilor senzori-motorii normale;
dezvoltarea echilibrului static şi dinamic;
realizarea unor reechilibrări în perioada pubertară;
formarea coordonatelor de timp ale mişcării (ritm, tempou, durată, elemente ce conferă eficienţa mişcării);
dezvoltarea lateralităţii şi a armoniei laterale;
formarea reprezentărilor ideomotorii şi a capacităţii de a opera cu ele;
educarea capacităţii de relaxare generală şi selectivă;
dezvoltarea capacităţii de diferenţiere kinestezică.
Domeniul psihomotor evidenţiază rolul controlului corporal şi al coordonării mişcărilor asupra uşurinţei, eficienţei şi expresivităţii acţiunilor, deprinderilor şi structurilor operaţionale care formează conţinutul pregătirii fizice.
Obiective cognitive – conduc la cunoaşterea şi înţelegerea tuturor aspectelor asociate exerciţiului fizic, efortului, ecoului acestora în planul subiectiv al individului.
Finalitățile pregătirii fizice :
Finalităţile pregătirii fizice reprezintă materializarea obiectivelor sub toate aspectele, cu alte cuvinte, progresul pe care îl înregistrează subiectul (individul) în plan somatic, funcţional, motric, cognitiv, afectiv şi social.
Path:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Avem nevoie de gustarile dintre mese?

Încălzirea – O etapă importantă în procesul de pregătire pentru exercițiile fizice. Iată cum se face